Kvalitetssikring af poster

Denne side henvender sig mest til hjælpere der overvejer at lave deres egen post på Fenris og giver information om hvad man som postansvarlig skal være opmærksom på. Samtidig giver den måske også et indtryk af hvordan vi tænker "den gode post".

Vi har defineret nogle kvalitetskrav, som er centrale ud fra de erfaringer vi har fra tidligere løb, herunder evalueringer fra spejdere og postmandskab:

1. Spejderne må ikke stå i kø


 • Baggrund:
  • Vores målgruppe er spejdere på 12-14 år, som er afsted på deres første adventurespejdløb. Det SKAL være en god oplevelse og at vente i kø er IKKE en god oplevelse


 • Mål:
  • Ventetiden må max være 2 minutter


 • Metode:
  • Hver post skal kunne betjene 10 patruljer samtidigt. Den måde patruljerne gennemfører posten på, skal være gennem 10 parallelle forløb, så man undgår at en langsom patrulje bremser nogle andre. Tilsvarende må der ikke være 1 element/ting/person som alle 10 patruljer skal bruge. I stedet skal der så være 10 elementer/ting/personer som kan bruges.
  • Patruljeren udstyres med et mobilnummer de kan ringe til, da det er vores erfaring at patruljer er bedre til at ringe og fortælle om kø (end postmandskab er til at ringe og fortælle at de har kø)
  • For at holde et flow på løbet og logistikken, skal en linjepost tage 10-20 minutter. Det er acceptabelt at nogle få patruljer måske ender på 25 minutter, men udgangspunktet er at de betjenes på posten i 20 minutter. Om patruljen så før eller efter posten måske vælger at sætte sig og holde lidt pause er helt ok, da pauser før og efter posten ikke "optager" en plads på posten.

2. Ressourcer til posten


 • Baggrund:
  • Det er vigtigt for os at have gode poster. Gode poster er poster som giver en tilpas udfordring for spejderne, er i overensstemmelse med temaet og som måske også indeholder et element at (positiv) overraskelse/oplevelse.


 • Mål:
  • Det vigtigste for os er at få "den gode post" - ressourcerne er noget der kommer efterfølgende i planlægningen.
  • Patruljer skal opleve at de kan løse posten ved "at stå på tæer", men det skal ikke være for elite-spejdere. Husk de fleste er 12-14 år.


 • Metode:
  • Det at skabe en god post kræver god planlægning - jo tidligere man kommer i gang, jo mere tid er der til idegenering og optimering af den gode ide. Det giver også mere tid til at finde ressourcer, både for jer og for os.
  • Vi vil gerne inddrages og følge jeres planlægning tæt. Måske har vi nogle erfaringer, kontakter eller ressourcer I kan gøre brug af.
  • Vi arbejder ikke med et fast beløb pr. post, men arbejder ud fra de gode ideer. Den største ressource er et postmandskab der lever sig ind i opgaven og temaet og giver spejderne en god oplevelse. Princippet er "den bedste oplevelse for spejderne, med mindst økonomisk belastning"
  • Udgifter man forventer at Fenris dækker skal være aftalt via mail inden indkøb.

3. Postens placering


 • Baggrund:
  • Når 10 patruljer skal kunne være i gang samtidigt kræver det plads. Måske kræver jeres post også noget andet, f.eks. en pløjemark, et sted vi må tænde bål, rindende vand, strøm, en skov eller andet.


 • Mål:
  • At den postansvarlige så tidligt som muligt oplyser behov til location og faciliteter
  • At vi får fundet postlocations/postfaciliteter der matcher de behov den postansvarlige beskriver.


 • Metode:
  • Det at skabe en god post kræver god planlægning - jo tidligere man kommer i gang, jo mere tid er der til at finde locations og faciliteter. Det giver også mere tid til at finde de gode løsninger, både for jer og for os.
  • Vi vil gerne inddrages og følge jeres planlægning tæt. Så kan vi nemmere matche det mod de muligheder og begrænsninger der måtte være.