Løbsregler

§ 1  Deltagere

Det er dit fødselsår der styrer om du kan deltage. Er du født i år 2008 til og med 2012 kan du deltage på Fenris 2024.

Det vil sige, at du kan deltage hvis du i løbet af 2024 fylder 12 år, 13 år, 14 år, 15 år eller 16 år. 

Eksempel: 

Hvorfor § 1?

Vi vil gerne lavet et adventurespejderløb for de yngste af de unge spejdere. Derfor har vi aldersgrænser, der sikrer at det kun er spejdere op til det år hvori de fylder 16 år, som kan deltage.

Vi giver ikke dispensation til at ældre spejdere kan deltage, da det er unfair overfor de andre patruljer. I stedet kan man deltage som hjælper.

Men er man lidt for ung, men har en patrulje at deltage i, så vil vi måske give dispensation så du kan deltage sammen med din patrulje. Skriv til os på info@fenris.info og spørg!

§ 2  Patruljer

Der skal være mindst 4 og højst 7 spejdere* i hver patrulje. 

I hver patrulje må der højst være 2 spejdere fra årgang 2008-2009. Resten skal være fra årgangene 2010-2012.


* Patruljen må gerne invitere nogen som ikke er spejdere med i patruljen. Dog skal flertallet i patruljen være medlem af et dansk spejderkorps (DDS, KFUM, DGP, DBS, DSS) eller FDF mv.

Hvorfor § 2?

Målgruppen for Fenris er spejdere på cirka 12-14 år. Men denne paragraf sikrer vi, at størstedelen af deltagerne er cirka 12-14 år, da der maksimalt må være 2 ældre spejdere i patruljerne. 

Posterne er lavet til at patruljerne består af 4-7 spejdere. Derfor kan man ikke være færre eller flere i patruljen.

Patruljer med 3 patruljemedlemmer kan som udgangspunkt ikke deltage. Så vi anbefaler at I gør brug af patruljedating, så 2 små patruljer kan blive slået sammen til en stor patrulje der kan deltage.

§ 3  Tilmelding skal godkendes

Patruljen er først tilmeldt 

Når tilmeldingen er godkendt, tilføjes patruljen på listen over godkendte patruljer.

Hvorfor § 3?

Det er vigtigt at forstå, at man ikke er sikker på at komme på Fenris, selvom man har tilmeldt sig!

For at kunne deltage, skal ens patrulje også være tilmeldt og patruljen skal overholde kravene til antal og aldersfordeling som nævnt i §2.

Samtidig skal patruljen være blandt de første 60 patruljer som bliver godkendt.

§ 4  Personligt bagage og udstyr

Du skal pakke i en rygsæk. Det udstyr du ikke skal have med rundt på løbet, kan stilles udenfor på skolen mens I er på løb. 

Bemærk at dette sker på eget ansvar, da vi ikke holder opsyn med tingene. Din bagage og udstyr er dit ansvar.

Se pakkelisten i appen der viser hvad du skal medbringe. 

Hvorfor § 4?

Fenris begynder oftest ved en togstation, derfor er det praktisk, at du kan bære din bagage 1-2 km. 

Det er nok at patruljen har 1-2 rygsække med patruljeudstyr, regntøj og de obligatoriske ting i appen med rundt.

Det er tilladt at medbringe mobiltelefon, GPS osv., men på eget ansvar. 

§ 5  Sikkerhed og påklædning

Du skal altid bære synlige reflekser uanset hvor I går! Selvom løbet foregår på stier, grusveje og i det åbne land, kan det ikke undgås at I skal krydse landeveje mv. 

Du skal være påklædt efter vejret. Minimum er lange bukser, så vi mindsker risikoen for overbelastede og forfrosne og kuldeskadede knæ.

Bliver patruljen set uden reflekser eller i shorts/nederdel, kan det medføre diskvalifikation!

Hvorfor § 5?

Fenris handler ikke om at gå hurtigt eller løbe på tid - og heller ikke at skjule sig for banditter. I stedet handler Fenris om at få en fed oplevelse med ens patrulje - og at undgå at blive kørt ned! Derfor skal I altid have reflekser på.

Vi er bekendt med, at nogle spejdere tager et mærke der beviser, at de ikke evner at klæde sig på efter vejret. For os er det en central spejderfærdighed, at kunne klæde sig korrekt på efter forholdene.

Der gives derfor ikke dispensation til at bevæge sig rundt i shorts eller lignende tåbeligheder i oktober.

§ 6  Spørgsmål og klager

Spørgsmål vedrørende regler rettes til løbslederne. Eventuelle klager skal du aflevere skriftligt til løbslederne senest 30 minutter efter afslutningen af løbet.

Hvorfor § 6?

Spørger du dem der træffer afgørelsen (dvs. løbslederne) er du sikker på, at få det korrekte svar. Du kan kontakte os på info@fenris.info